Szkolny basen przy jednym z częstochowskich liceów może niedługo przestać istnieć. Według ekspertów...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Śląski sanepid skontrolował 300 kolonii. W 7 przypadkach stwierdził nieprawidłowości - donosi...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Wykłady, warsztaty i wystawy odbywają się w całym kraju w ramach kampanii Dziewczynka z książką....
PAP
05.08.2013
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt rozporządzenia regulującego...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Rząd chce skuteczniej walczyć z bezrobociem wśród młodych. Pomóc mają dodatki i bony stażowe -...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
MPiPS pracuje nad przepisami umożliwiającymi kontynuowanie programu dożywiania najbiedniejszych -...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Ok. 4 mln dolarów rocznie zarabia Kim Ki-hoon z Korei Płd, który jest prawdopodobnie najlepiej...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakazująca organizowania przez placówki publiczne...
Monika Sewastianowicz
05.08.2013
Powiat wodzisławski organizuje program wsparcia zwalnianych nauczycieli. Jedną z form pomocy są...
Serwis Samorządowy PAP
05.08.2013
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty doprecyzuje przepisy dotyczące dowozu dzieci do szkół i...
Krzysztof Gawroński
05.08.2013
Wszyscy chyba już mamy świadomość, jak ważne jest posiadanie i rozwijanie umiejętności uczenia się...
04.08.2013
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej uprawniony jest do wynagrodzenia urlopowego za cały...
Agnieszka Kosiarz
03.08.2013
Na piątkowym spotkaniu w MEN wiceminister edukacji dyskutował o nawiązaniu współpracy z...
03.08.2013
Rodzice uczniów z Częstochowy, którzy wnioskowali o stypendium szkolne być może wkrótce nie będą...
Piotrowiak Katarzyna
02.08.2013
Czy perspektywa finansowa na lata 2014-2020 poprawi system jakości szkoleń pracowników? - na to...
02.08.2013
Kryjąc się za reliktem przeszłości, jakim jest Karta Nauczyciela, próbuje się narzucić organowi...
Monika Sewastianowicz
02.08.2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs Ścieżki Kopernika na projekty...
Monika Sewastianowicz
02.08.2013
Ustawodawca wskazał konkretne miejsca, gdzie może być organizowane wczesne wspomaganie i nie należy...
samorzad.lex.pl
02.08.2013
Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia. Na niektórych kierunkach wolne jest nawet po...
Monika Sewastianowicz
02.08.2013
Nowy rok szkolny rozpocznie się 2 września, a zakończy 28 czerwca - wynika z kalendarza...
02.08.2013
Niemal co dziesiąty uczeń szkół ponadpodstawowych w Japonii jest w chorobliwy sposób uzależniony od...
PAP
02.08.2013
Obniżenie stawki za porcję owoców i warzyw może negatywnie wpłynąć na realizację programu owoce w...
PAP
02.08.2013
Nowy system informacji oświatowej ma za dużo błędów i nie można go używać do rozliczania subwencji...
Monika Sewastianowicz
02.08.2013
Do rzecznika praw dziecka wpłynęło wiele skarg na likwidowanie przez gminy placów zabaw i ogródków...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013
Polki nie mają dzieci, bo polskich rodzin nie stać na to, by zajmować się wychowaniem potomstwa -...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013
Strona samorządowa odmówiła zaopiniowania rozporządzenia o rozliczaniu dotacji przedszkolnych. -...
Serwis Samorządowy PAP
01.08.2013
Weszło w życie rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych. Nowe regulacje...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013
Na naszym portalu udostępniliśmy nową funkcjonalność - terminarz, z którego można dowiedzieć się, o...
01.08.2013
Właściciele punktów przedszkolnych, którzy zasugerowali się stanowiskiem opublikowanym na stronie...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013
Kolonie organizowane przez parafie to szara strefa. Kościelni organizatorzy wypoczynku nie muszą...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013