Bill Rogers uchodzi za autorytet w dziedzinie kierowania zachowaniem uczniów, utrzymania dyscypliny podczas lekcji, skutecznego nauczania oraz wdrażania strategii wychowawczych. Znany jest przede wszystkim z tego, że skupia się na podejściu praktycznym, jak również ze swojej wrażliwości na nauczycielskie potrzeby.

Pisze książki; dotąd na rynku polskim ukazały się m.in. "Dyscyplina w szkole" oraz "Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć...", w której uczy, jak przezwyciężyć syndrom trudnej klasy. Wyjaśnia, że pojedynczy nauczyciel nie ma szans na opanowanie trudnej młodzieży, dlatego konieczne jest stworzenie dobrej strategii szkoły opartej na współpracy, dobrze sprecyzowanych działaniach i wzajemnym wsparciu nauczycieli.

W rozmowie z dziennikarzami Bill Rogers podkreślał wielokrotnie, że uniwersalną zasadą przy pracy w szczególności z trudną młodzieżą, w tym uczniami z zaburzeniami zachowania, jest wspólna praca szkoły. Tłumaczył, że dawno już skończyły się czasy, kiedy nauczyciele pracowali indywidualnie w odizolowanych klasach; obecnie - zdaniem Rogersa - nauczyciele powinni pomagać sobie nawzajem, ponieważ w pojedynkę sami mogą sobie nie poradzić.

Przekonywał, że w pracy z uczniami zdecydowanie najważniejsze są pierwsze trzy minuty każdej lekcji. W trakcie tych kilku minut nauczyciel musi skupić uwagę grupy oraz ją utrzymać. Powinien też wiedzieć, że zapanowanie nad rozwrzeszczaną klasą uczniów wymaga zastosowania się do pewnych reguł, które pomagają w opanowaniu sytuacji. Np. uspokojenie klasy zależy od sposobu mówienia i tonu głosu, a także pozytywnego nastawienia do wszystkich uczniów, także do tych, którzy szukają konfrontacji.

Nauczyciele nie kryli, że rady Rogersa będą starali się wdrażać w swoich szkołach. "Wydaje mi się, że nauczyciele za mało czasu poświęcają na te pierwsze trzy minuty lekcji. Podczas szkolenia rady pedagogicznej na pewno zwrócę na to szczególną uwagę" - powiedziała PAP Janina Mikusek ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach.

Konferencję "Trudna klasa - opanować, wychować, nauczyć" zorganizował Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.(PAP)

ktp/ ls/ gma/