W tym roku więcej łódzkich uczniów może liczyć na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych,...
PAP
13.08.2014
Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie...
Monika Sewastianowicz
13.08.2014
Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminów poprawkowych, w wierszach arkusza ocen, które nie są...
Krzysztof Lodziński
13.08.2014
Na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Rząd nie dał czasu pedagogom, aby przed zakończeniem wakacji mogli zapoznać się z całym materiałem...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Prawo powinno szczegółowo regulować, jakie posiłki mogą być sprzedawane w szkołach i przedszkolach...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Nie było błędów przy wyliczaniu dotacji na podręcznik. Określona w rozporządzeniu kwota uwzględnia...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Polscy seniorzy są mniej aktywni niż ich rówieśnicy w innych krajach - wynika z badania SHARE...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram jesiennych egzaminów eksternistycznych -...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Co czwarty uczeń ostatniej klasy szkoły średniej uważa, że jego rówieśnicy to stracone pokolenie....
PAP
12.08.2014
Szkoła nie będzie mogła skreślić z listy uczniów niepełnoletniego słuchacza, który nie uzyska...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Resort edukacji powinien ograniczyć możliwość przekazywania szkół podmiotom prywatnym - uważa...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
W Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach zaginęły dzienniki szkolne. Placówka ma poważne problemy,...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Do 14 sierpnia 2014 r. mogą zgłaszać się kandydaci zainteresowani stanowiskiem dyrektora zakładu...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Koszty opieki ponoszone przez szpitale na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży są...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się w poniedziałek do ministra rolnictwa Marka Sawickiego...
PAP
11.08.2014
Odbiór rządowego podręcznika trzeba odnotować w systemie, przez który składało się zamówienie -...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Zbyt duży nacisk na ewaluację wewnętrzną, zamiast poprawić funkcjonowanie placówki, może wpłynąć...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
W ramach kolejnej transzy podziału rezerwy subwencji oświatowej pieniądze otrzyma 50 gmin. Listę...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę przyborów, które mogą mieć osoby zdające...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Uczniowie, którzy 1 września rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych otrzymają od kancelarii...
PAP
11.08.2014
Wkrótce uczniowie w klasach I-IIIbędą oceniani wyłącznie w formie opisowej. Nauczyciele będą mogli...
Monika Sewastianowicz
11.08.2014
Wysokie kary nakładane przez lokalne władze w Wielkiej Brytanii za absencję w szkołach nie...
PAP
11.08.2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił portal, na którym można wcielić się w kupującego...
Monika Sewastianowicz
09.08.2014
Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia, określającego klasyfikację zawodów...
Monika Sewastianowicz
08.08.2014
Uczelnie będą musiały uwzględnić w regulaminach studiów osoby, które będą chciały poświadczyć...
Monika Sewastianowicz
08.08.2014
Nowa perspektywa finansowa UE na lata 20142020 jest bardzo obiecująca dla kształcenia zawodowego....
Monika Sewastianowicz
08.08.2014
Nie pomogła ubiegłoroczna burza wokół zamykania kierunków humanistycznych. Filozofie i filologie...
PAP
08.08.2014
Sześć złotych medali, sześć srebrnych, jedenaście brązowych przywieźli tego lata polscy licealiści...
PAP
08.08.2014
Uczelnie oferują licealistom, którzy oblali egzamin dojrzałości, przepustkę na II rok studiów....
PAP
08.08.2014