"Metoda  Edukacyjnej  Wartości  Dodanej  jest  najbliższa  pozyskania  tzw. obiektywnej informacji o efektywności nauczyciela. Oczywiście  wiele zmian potrzeba,  aby  była  możliwa  w  polskiej  szkole  i  powinna  byd  stosowana  z odpowiednim ostrożnością, jednakże zastosowanie przez dyrektorów szkoły metody ekonomicznej wartości dodanej przy ocenie nauczycieli, a byd może również  ujawnianie  wyników  rodzicom,  mogłoby  byd  bardzo  pomocnym narzędziem." - czytamy w analizie.
Autorzy tłumaczą, że EWD nie byłaby jedynym czynnikiem decydującym o dalszej karierze pedagoga, ale wprowadzenie tej metody sprawiłoby, że ocena byłaby bardziej obiektywna.
"System  oceniania  nauczyciela  przez  dyrektora  szkoły  na podstawie  krótkich,  wcześniej  zapowiedzianych  wizytacji  dostarcza  tylko subiektywnej oceny. Rzadko brane są pod uwagę wyniki I postępy w nauce podopiecznych. Co więcej jej wyniki, nawet jeśli są jawne ograniczają się do wystawienia  nauczycielowi  jednego  z  trzech  możliwych  “stopni”  i w znakomitej większości przypadków jest to ocena pozytywna." - tłumaczą. Pełną treść opinii znaleźć można na stronie FOR>>

Polecamy: Fundacja Balcerowicza: wynagrodzenia nauczycieli powinny lepiej motywować do pracy