Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Posłowie PO, którzy przygotowali projekt, postulują dodanie przepisów umożliwiających zatrudnianie w szkole osób wspierających nauczyciela podczas lekcji oraz w świetlicach. Osoba taka musiałaby posiadać poziom wykształcenia wymagany od nauczyciela szkoły podstawowej lub przygotowanie pedagogiczne. Nie miałaby jednak uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela (obowiązywałyby ją przepisy Kodeksu pracy). Według wnioskodawców ułatwiłoby to pracę nauczycielom, a absolwentom uczelni pedagogicznych dało szansę na zatrudnienie.
– To doprowadzi do tego, że w szkole będą dwie kategorie pracowników, mających takie same kwalifikacje, wykonujących takie same czynności, a zatrudnionych na innych warunkach – komentował Sławomir Broniarz w telewizji Polsat News. Więcej na stronie ZNP>>

Polecamy: ZNP: zmiany proponowane przez PO doprowadzą do podziału wśród nauczycieli