Ustawy reformujące system oświaty zmienią zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia....
Monika Sewastianowicz
07.12.2016
15 minut trwało spotkanie wiceministra edukacji Macieja Kopcia z reprezentantkami ruchów...
PAP
07.12.2016
Badanie PISA 2015 wymaga pogłębionej analizy naukowej. Mamy wynik powyżej średniej, ale fakt, że on...
PAP
06.12.2016
Potrzebna jest zmiana w modelu polskiej edukacji, aby kształtować kompetencje cyfrowe Polaków -...
PAP
06.12.2016
Dziesiąte miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, trzecie w czytaniu i interpretacji...
PAP
06.12.2016
Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz publicznych...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na Wolontariusza Roku. Zadanie to przygotowanie...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Podstawy programowe przygotowane przez resort edukacji są przeładowane. Nauczyciele twierdzą, że...
PAP
06.12.2016
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty doprecyzuje zasady refinansowania między gminami kosztów...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Projekt reformy edukacji zawiera wiele błędów, jest szkodliwy, przerzuca problem odpowiedzialności...
PAP
06.12.2016
Ełcka delegatura kuratorium oświaty zakończyła wizytację gimnazjum w Giżycku. W szkole doszło w...
PAP
05.12.2016
W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych wójt i zastępca wójt nie powinien być...
Bożena Barszczewska
05.12.2016
Zniknie obowiązek wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. Zmiany wprowadzi ustawa...
PAP
05.12.2016
Senat przyjął ustawę okołobudżetową, która jest ściśle związana z budżetem na 2017 r. W przyszłym...
Monika Sewastianowicz
05.12.2016
Oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu mogły zacząć...
Monika Sewastianowicz
05.12.2016
Rada rodziców nie ma osobowości prawnej, dlatego w razie kłopotów banku, ubezpieczyciel nie odda...
PAP
05.12.2016
Informacje, że MEN nie otrzymało 70 mln z UE są nieprawdziwe. Pieniądze w żadnym stopniu nie uległy...
PAP
05.12.2016
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w reformie edukacji niepokoi go kwestia szkół artystycznych,...
PAP
05.12.2016
O godzinie wpół do trzeciej w nocy z piątku na sobotę prace zakończyła podkomisja sejmowa, która...
PAP
03.12.2016
257 - tyle dzieci w wieku 0-10 lat przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej niezgodnie z...
PAP
02.12.2016
Polacy nie znają zasad związanych z odprowadzaniem składek i mylą poszczególne ubezpieczenia....
Monika Sewastianowicz
02.12.2016
Sześciolatki chodzące do przedszkoli będą od 2017 r. objęte subwencją oświatową - stanowi...
PAP
02.12.2016
W czwartej klasie na lekcjach historii uczniowie poznają wydarzenia: o doniosłym znaczeniu dla...
PAP
02.12.2016
Ustawa reformująca system oświaty zakłada, że klasy dwujęzyczne będą przyjmować przede wszystkim...
PAP
02.12.2016
Budowa systemu informacji oświatowej (SIO) nie została sfinalizowana do końca 2015 roku, co...
PAP
02.12.2016
Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zobowiązany jest dyrektor który rozwiązuje stosunek...
Agata Piszko
02.12.2016
Podkomisja sejmowa, która w czwartek rozpoczęła prace nad projektami ustaw Prawo Oświatowe i...
PAP
01.12.2016
Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów...
Monika Sewastianowicz
01.12.2016
Rozstrzygnij, czy zdjęcie ilustruje tradycyjny model rodziny - brzmiało jedno z pytań do fotografii...
Monika Sewastianowicz
01.12.2016
Małopolska kurator oświaty wysyła kontrolę do szkoły, w której rodzice, zaniepokojeni reformą...
Monika Sewastianowicz
01.12.2016