Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, dlatego rozporządzenie ureguluje kwestie szkolenia kandydatów na egzaminatorów - plany ramowe obejmą: język polski, matematykę, język obcy nowożytny, biologię, chemię, fizykę, geografię, historię. Doda także ten egzamin do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów jest  egzaminatorem, dodano egzamin ósmoklasisty.

Rozporządzenie zaktualizuje odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów oraz  wprowadzi przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.