Wystąpienie związkowców motywowane jest wydarzeniami na tegorocznym Marszu Niepodległości, na którym pojawiły się rasistowskie i ksenofobiczne hasła.

RPO pyta o edukację antydyskryminacyjną w szkołach>>

"Związek walczył i walczy o powszechną, bezpłatną, równą i otwartą szkołę dla wszystkich. Taką, która nie wyklucza, tylko kształci i wychowuje w duchu poszanowania drugiego człowieka. Dlatego – jako nauczyciele i pracownicy oświaty – czujemy się zobowiązani zabrać głos w dyskusji o rasistowskich i ksenofobicznych hasłach, jakie pojawiły się podczas tegorocznego Marszu Niepodległości oraz w debacie publicznej wokół tego wydarzenia. Nie zgadzamy się na ksenofobię i  nacjonalizm w naszym kraju!" - piszą związkowcy.

Szkoła powinna informować o złożonych problemach współczesnego świata i uczyć, jak je rozwiązywać - podkreślają związkowcy i domagają się wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.

Homofobia powszechna wśród uczniów>>