Jak wyjaśnił wicedyrektor Biura Strategii Miasta Sławomir Granatowski, o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego mogły się ubiegać szkoły z terenu przeznaczonego do rewitalizacji, czyli ośmiu obszarów w centrum Łodzi, na których planuje się m.in. kompleksowe odnowienie ok. 145 budynków, 20 ulic, budowę 7 nowych ulic, posadzenie 1,7 tys. drzew. Łączna wartość tych inwestycji to 1 mld zł.

Rozstrzygnięty ostatnio konkurs na projekty edukacyjne to przykład przyjętego w perspektywie UE na lata 2014-2020 podejścia do rewitalizacji jako działania w sferze społecznej.

"Wszystkie 23 placówki edukacyjne, które zgłosiły swoje projekty, otrzymają dofinansowanie z RPO. Z dodatkowych zajęć przyrodniczych i cyfrowych skorzysta ok. 5 tys. uczniów, a ok. 600 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje dzięki szkoleniom. Szkoły zostaną też wyposażone w sprzęt komputerowy i systemy informatyczne. Łączna wartość wsparcia, które trafi do tych placówek to 19,5 mln zł" - zaznaczył Granatowski.

Jednym z beneficjentów konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 70, która złożyła projekt "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" i na jego realizację uzyskała ponad 1,2 mln zł.

"Za te pieniądze zrealizujemy zajęcia pozalekcyjne dla prawie 200 uczniów w 44 grupach. Przez dwa lata szkolne odbędziemy ponad 5,5 tys. godziny zajęć, czyli tygodniowo średnio 70 godzin. Będą to lekcje specjalistyczne i rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze - przede wszystkim przyrodnicze i matematyczne" - podkreśliła dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 70 Bogumiła Cichacz.

Dodała też, że dotacja pozwoli na zakup dużej ilości sprzętu i pomocy dydaktycznych, np. przenośnych laboratoriów, tzw. labdysków. Dzięki nim uczniowie będą mogli wykonywać w terenie różnego rodzaju badania, np. wody, gleby, powietrza. Przy użyciu systemu GPS uzyskane wyniki będą zapisywane, a po powrocie do szkoły opracowywane przez młodych badaczy na szkolnych komputerach.

"Przeprowadzimy też szkolenia dla nauczycieli; przede wszystkim takie, które wyczulą ich na indywidualizację pracy z uczniem i wykorzystanie nowoczesnej technologii np. cyfrowej chmury" - zaznaczyła Cichosz.

Zdaniem dyrektorki SP nr 70, gdyby nie umiejscowienie placówki na terenie rewitalizacji, szkoła przez wiele lat nie mogłaby sobie pozwolić na realizację projektów, które są dla niej prawdziwym "spełnieniem marzeń".

"Najważniejsze, że będzie tak dużo zajęć dla dzieci - takich, na które rodzice, szczególnie z tego terenu miasta, nie mogliby sobie pozwolić" - dodała.

Dofinansowanie projektów edukacyjnych otrzymają nie tylko szkoły podstawowe, lecz także szkoły zawodowe i dwie specjalne, w których doposażone zostaną gabinety do terapii metodą EEG biofeedback oraz metodą Tomatisa.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

edytor: Karolina Wichowska

agm/ karo/