"Tego rodzaju praktyka nie służy budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela i jest sprzeczna z zasadą prawidłowej legislacji. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela nie należą bowiem do zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy o finansowaniu zadań oświatowych." - podkreślają związkowcy - Zapis w obecnym kształcie oznaczać będzie przyjęcie w szkołach i placówkach regulaminów nie tylko względem siebie nieporównywalnych, ale wręcz skrajnie różniących, co w praktyce oznaczać będzie różny sposób procesu oceniania pracy nauczyciela" - dodają.

Nowa ścieżka awansu i zmiany w wynagrodzeniach - senackie komisje nie wniosły poprawek>>

W posiedzeniu komisji nie wzięli udziału przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności” - podkreśla ZNP.

Oświatowa "S" apeluje do parlamentarzystów o nieuchwalanie zmian w KN>>