SKO nie może orzekać dwukrotnie w takim samym składzie

Samorząd terytorialny

Dwukrotne wydanie decyzji w postępowaniach odwoławczych, w tej samie sprawie, przez ten sam skład osobowy samorządowego kolegium odwoławczego, stanowi naruszenie zasady obiektywnego rozstrzygania...

06.06.2013

WSA: sukces spadkobiercy zamku w Krasiczynie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił w środę skargę Michała Sapiehy, który stara się o zwrot zamku w Krasiczynie (Podkarpackie). WSA uchylił decyzję ministra transportu, iż zamku nie...

05.06.2013

Dawny właściciel wygrał proces o las na Mazurach

Sąd Rejonowy w Szczytnie zdecydował w środę, że dawny mieszkaniec Mazur, który przed 30 laty wyjechał do Niemiec, nadal jest właścicielem 15 hektarów lasu. Z księgi wieczystej zostaną wykreślone Lasy...

05.06.2013

NSA: zamiana budynków ze Skarbem Państwa bez VAT

Wrocław nie zapłaci VAT od zamiany swojego budynku na budynek należący do Skarbu Państwa orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że taka zamiana nie jest dostawą towarów, która...

05.06.2013

WSA: znak City Broker nie narusza praw Citibanku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Urzędu Patentowego, który unieważnił znak City Broker. Aby spółkę pozbawić praw należy odnieść się do wszystkich kryteriów odróżniających...

05.06.2013

CIT: restrukturyzacja nie przerywa zwolnienia

Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza kontynuowanie przez spółkę przejmującą biegu dwuletniego okresu posiadania udziałów i korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Takie stanowisko wynika z...

05.06.2013

TK: miesiąc na zgłoszenie spadku to za mało

Przepis ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze...

04.06.2013

ETS: decyzję o odmowie wjazdu trzeba uzasadnić

Istota uzasadnienia decyzji o odmowie wjazdu na terytorium państwa członkowskiego powinna być podana do wiadomości zainteresowanego - tak orzekł dzisiaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

04.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski