WSA: nie ma zgody, nie ma przychodu

Skoro nie zostało wykazane, że doszło do skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu, to nie ma podstawy do przyjęcia, że podatnik osiągnął z tego tytułu przychód. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

06.02.2013

Zadośćuczynienie za represje SB - 33 tys. zł

Białostocki sąd apelacyjny zasądził 33 tys. zł zadośćuczynienia Mirosławowi Basiewiczowi, działaczowi związkowemu Milicji Obywatelskiej, za straty związane z internowaniem go w stanie wojennym....

05.02.2013

SN: brak prezesa spółki powoduje nieważność procesu

Kurator reprezentujący spółkę przed sądem nie jest jej organem i nie może występować w jej imieniu. A zatem brak właściwej reprezentacji spółki powoduje bezwzględną nieważność postępowania orzekł Sąd...

05.02.2013