WSA: biegły zdecyduje, kiedy inwestycja, a kiedy remont

Budownictwo

W przypadkach wątpliwych co do prawidłowej kwalifikacji poniesionego kosztu (inwestycja czy remont), konieczne jest powołanie biegłego ds. budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację,...

21.06.2013

Piwnica dzieli los lokalu mieszkalnego

Skoro piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego, to nie stanowi odrębnego, od samodzielnego lokalu mieszkalnego, przedmiotu opodatkowania. Takie stwierdził WSA w...

20.06.2013

Ekolodzy wygrali spór z Toruńską Energetyką

Środowisko

Odesłanie do strony internetowej organizacji ekologicznej, uczestnika postępowania administracyjnego nie jest równoznaczne z udzieleniem informacji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dlatego...

19.06.2013

Nie ma podatku od podatku

Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe nie jest czynnością opodatkowaną VAT.

19.06.2013

NSA: likwidacja szkód jest zwolniona z VAT

Usługi likwidacji szkód, takie jak usługi pomocy drogowej, holowanie, wynajem samochodu zastępczego, szacowania szkód itp. są zwolnione z VAT orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem...

19.06.2013

VAT: zakaz najmu nie zmienia istoty dostawy towaru

Warunki zabezpieczające wykonanie świadczenia wzajemnego towarzyszące wydaniu lokalu, nie zmieniają ekonomicznej istoty tego wydania poczynionego w celu przeniesienia własności. Takie stanowisko...

18.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski