W sądzie apelacyjnym przetargi ogłasza dyrektor

Kto pełni funkcję kierownika zamawiającego z punktu widzenia prawa zamówień publicznychw sądzie powszechnym? Organem sądu rejonowego jest prezes sądu oraz kierownik finansowy, jeśli został powołany....

24.05.2010

Podatek liniowy

Z dniem 1 stycznia 2004 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadziła dla podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych nową formę opodatkowania dochodw z działalności...

24.05.2010

Powiększenie kapitału to nie koszt

Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdził w...

21.05.2010

Ustawa uzdrowiskowa degraduje uzdrowiska

Ustawa uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie....

19.05.2010

Tsunami pozwów zbiorowych?

Od 19 lipca obowiązywać będzie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwoli ona poszkodowanym przez jakąkolwiek firmę (producenta, usługodawcę), instytucję finansową (bank, firmę...

17.05.2010

Ugody wciąż mało popularne

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem załatwiania sporów o charakterze cywilnoprawnym jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny. Polubowne, ugodowe rozwiązanie powstałych...

13.05.2010

Lobbyści będą w UE "uregulowani"

Komisja i Parlament wznawiają prace nad wspólnym rejestrem i kodeksem postępowania lobbystów. W tej chwili we wspomnianym rejestrze jest 2700 organizacji. W Polsce zarejestrowało się 150 lobbystów, a...

11.05.2010

Sąd wyrzucił wykonawcę z budowy autostrady

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że GDDKiA miała prawo zmusić konsorcjum Alpine Bau do opuszczenia placu budowy odcinka autostrady A1 od Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Jedynym...

06.05.2010

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

06.05.2010

Wyrok ETS wiąże krajowe sądy

Wykładnia przepisu prawa unijnego, dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości, wiąże wszystkie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok wydany przez ETS w sprawie T-Mobile Netherlands wykracza...

05.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski