Firmy coraz lepiej przygotowane do kontroli podatkowych

Przedsiębiorcy coraz częściej przygotowują się do kontroli skarbowych i podatkowych, korzystając z możliwości prawnych i organizacyjnych. Jednak aż 75 proc. podatników nie posiada w strukturach...

21.06.2010

Nagłe przypadki bez pełnych procedur przetargowych

Instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku wystąpienia pilnej konieczności spowodowanej...

18.06.2010

Obejście prawa podatkowego nie jest zakazane

Organy podatkowe często kwestionują zgodność z prawem rozliczeń podatkowych zarzucając podatnikom tzw. obejście prawa podatkowego. Nierzadko również sądy administracyjne formułują ten sam zarzut w...

17.06.2010

Za mała odpowiedzialność za nielegalny strajk?

Odpowiedzialność za nielegalny strajk jest czysto iluzoryczna. Nie bez znaczenia są też aspekty społeczne efektowne aresztowania w świetle jupiterów przedsiębiorców, co do których zarzuty często się...

14.06.2010

Obrona konieczna jednak do sądu?

Każde przekroczenie granic obrony koniecznej wymaga rozstrzygnięcia w ramach postępowania przed sądem. Przerzucenie takiej oceny na prokuratora jest zbyt dalekim uproszczeniem procedury karnej. W...

12.06.2010

Ubezpieczenia grupowe urzędników sprzeczne z prawem?

Dotychczasowe grupowe umowy ubezpieczeń na życie pracowników samorządowych mogą naruszać ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie przez...

10.06.2010

Koncesja prawie jak partnerstwo publiczno - prywatne

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca jednoznacznie wskazał, w ustawie o gospodarce komunalnej, że możliwe jest powierzanie wykonywania...

09.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski