Już nie tylko krajowe sądy interpretują polskie prawo

Jest kilka sądów: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, ale także Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE, z których każdy chce być sądem...

22.11.2010

Unia chce lepszej ochrony danych osobowych

Zwiększenie skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych ma być odpowiedzią Komisji Europejskiej na wyzwania ery nowych technologii i globalizacji. Na poczatku listopada Komisja...

21.11.2010

Co sądy zrobią z likwidacją stanowiska pracy?

Jakie kierunki, jaki obiorą sądy rozpatrujące sprawy pracownicze wywołane niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami, którzy złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? -...

18.11.2010

Zwrot nadpłaty

Komentarz stanowi analizę instytucji zwrotu nadpłaty. Autor po zdefiniowaniu pojęcia nadpłaty, wskazuje na formę i sposb określenia wysokości kwoty podlegającej zwrotowi, charakteryzuje pośredni...

18.11.2010

Specjalne Strefy Ekonomiczne - wyzwanie dla inwestorów

Kilkanaście nowelizacji ustawy, ponad dwadzieścia nowelizacji przepisów wykonawczych, kilkadziesiąt istotnych orzeczeń sądowych i kilkaset interpretacji organów podatkowych to dorobek, z którym musi...

15.11.2010

Postępowanie nakazowe

Komentarz poświęcony jest jednemu z trybw postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, charakteryzującego się podwjną redukcją formalizmu w stosunku do postępowania zwyczajnego, a...

12.11.2010

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Doręczenie jest czynnością procesową techniczną o dużej doniosłości w postępowaniu podatkowym z kilku co najmniej powodw, tzn. m.in. z uwagi na zasadę czynnego udziału strony, zasadę pisemności, bieg...

08.11.2010

Będą zmiany w przepisach o audycie

Bruksela jest za większą konkurencją audytorów. Komisja Europejska ostrzega przed dominacją światowej "wielkiej czwórki" audytu i rozpoczęła konsultacje przed planowymi zmianami regulacji dotyczących...

08.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski