Odpowiedzialność syndyka jest ograniczona

W 2009 roku sądy ogłosiły upadłość 673 firm, ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Najwięcej bankructw było na Mazowszu i Śląsku. Według firmy Euler Hermes, która zebrała dane o liczbie upadłości,...

04.10.2010

Telewizja nie chroni wizerunku młodocianego przestępcy

Działające przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce zaniepokoiło się sposobem pokazywania w TVN nieletniej sprawczyni przestępstwa. W reportażu pt. Nie pierwszy...

03.10.2010

Czy bony towarowe powinny być opodatkowane?

Pracodawcy już zaczynają myśleć o świątecznych prezentach dla swoich pracowników w postaci m.in. popularnych bonów towarowych. Dziś jednak decyzja o ich stosowaniu w dużej mierze uzależniona jest od...

02.10.2010

Prof. Jerzy Regulski: za dużo prawa w samorządzie

Trzeba przejrzeć prawo, żeby usunąć bariery, które narosły w ciągu 20 lat rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Prawa mamy za dużo i musimy je ograniczyć uważa profesor Jerzy Regulski,...

01.10.2010

Przychody z praw własności przemysłowej

Odnośnie do sfery dbr niematerialnych przychody osb fizycznych kojarzone są w pierwszej kolejności z prawami autorskimi. Tymczasem nie można zapominać, że osoby fizyczne mogą także uzyskiwać...

01.10.2010

Dobry opis przedmiotu zamówienia to podstawa

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane, to dokumentacja projektowa stanowi treść SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia....

28.09.2010

Papierowa ochrona zabytków w Polsce

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) - Delegaturę w Rzeszowie wskazały na lata zaniedbań w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi przez ich publicznych właścicieli...

26.09.2010

Zadośćuczynienie tylko za pobyt w areszcie?

Na podstawie wydanego 23 września wyroku były komendant policji w Białej Podlaskiej Władysław Szczeklik dostanie 200 tys. złotych zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie. Na pewne aspekty tego...

24.09.2010

Kiedy możemy mówić o prawnej niedoskonałości blędu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia błędu, przyjmuje się natomiast, że błędem jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie sprawy lub w ogóle jego brak. O prawnej doniosłości błędu możemy...

23.09.2010