Zajęcie udziału, a zaskarżenie uchwał spółki

Postępowanie egzekucyjne może być kierowane do udziałów przysługujących dłużnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy na podstawie zajęcia udziałów wierzyciel będzie także legitymowany do...

05.02.2011

"S" krytykuje projekt MSP o nadzorze właścicielskim

Odebranie załodze prawa do powoływania swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych komercjalizowanych przedsiębiorstw jest sprzeczne z rozwiązaniami unijnymi - uważa Solidarność. Taką...

04.02.2011

Jak zabezpieczyć roszczenia zanim sąd wyda wyrok?

Procedura rozstrzygania spraw przez polskie sądy trwa niestety bardzo długo - w drastycznych przypadkach na orzeczenie dotyczące roszczeń cywilnych czeka się nawet do kilku lat. Niestety, podczas...

02.02.2011

Indeks koniunktury nadal na rekordowym poziomie

W styczniu br. indeks PMI dla Polski lekko obniżył się do 55,6 pkt z 56,3 pkt w rekordowym grudniu 2010 roku, jednak pozostaje na najwyższym poziomie od prawie siedmiu lat. - Najnowszy odczyt...

02.02.2011

Zmiany w OFE nie mogą zastąpić konsolidacji fiskalnej

Zmiany w OFE, które proponuje rząd, nie mogą zastąpić konsolidacji fiskalnej, która powinna zostać dokonana w średniej perspektywie - uważa Andrzej Raczko, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego....

31.01.2011

Przekazanie próbek a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi omwienie na gruncie podatku VAT wykorzystania do celw działalności przedsiębiorstwa podatnika towarw stanowiących prezenty o niskiej wartości i prbki. Autor przedstawia definicję...

31.01.2011

Samorządowcy chcą karania za nieuzasadnioną krytykę

Należy powiedzieć dość! obrażaniu i nadużywaniu słów. Dlaczego my mamy być workiem do bicia? Nie uważamy, że samorządowiec powinien mieć "grubszą skórę". Tak przedstawiciele samorządu terytorialnego...

30.01.2011

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z prawem wspólnotowym, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o...

28.01.2011