BCC krytykuje planowane zmiany Ordynacji podatkowej

Business Centre Club krytycznie ocenia propozycje dotyczące ograniczenia prawa do uzyskania interpretacji podatkowej oraz przyznania organom kontroli skarbowej kompetencji do blokowania rachunków...

19.06.2013

Dyktat najniższej ceny szkodzi zamówieniom publicznym

System zamówień publicznych jest sprzeczny wewnętrznie. Z jednej strony jest wymóg wyboru najniższej ceny, a z drugiej świadomość szkód, jakie nadużywanie tego kryterium przynosi - twierdzi Marek...

18.06.2013

Do refaktury można doliczyć marżę

Wbrew przekonaniu wielu osób - podatnicy nie są związani treścią faktur refakturowanych (faktur zakupowych). Refaktury nie muszą stanowić dokładnego odzwierciedlenia faktur zakupowych. Co więcej...

18.06.2013

RPO: radca w budżetówce dyskryminowany

Jeśli radca prawny zatrudniony w instytucji państwowej chce dostać dodatkowe wynagrodzenie za wygraną sprawę, musi na to zawrzeć odrębną umowę. Zatrudniony w firmie prywatnej nie ma takiego...

18.06.2013

Microsoft: przepisy dot. cookies są zbyt inwazyjne

Aktualne regulacje dotyczące cookies są zbyt inwazyjne i stanowią utrudnienie dla użytkowników i wydawców stron internetowych uważa Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii technologicznej w firmie...

17.06.2013

Min. Królikowski o deregulacji i buncie notariuszy

W ustawie deregulacyjnej dotyczącej zawodów prawniczych ciężar zmian położony jest na prawo o notariacie przyznał w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski....

14.06.2013

Dr Trociuk: trwa "oddolna" reprywatyzacja

Obecny stan reprywatyzacji należy uznać za naruszający zasady praworządnego państwa prawo jest niejasne, niesprawiedliwe i ewidentnie narusza zasady równego traktowania obywateli przez władze...

14.06.2013