Prezes Dąbrowski: awans do SN nieco się opóźni

Nie do wyobrażenia jest, żeby sędzia w stanie spoczynku prowadził kancelarię adwokacką czy radcowską, bo od razu byłyby podejrzenia, że wykorzystuje swoje znajomości i wpływy w Sądzie Najwyższym -...

01.09.2013

GIODO: każde naruszenie w sieci traktujemy odrębnie

Ostatni wyrok NSA w sprawie hajterów oznacza, że w każdym przypadku ważone powinny być dobra: prawo osoby do dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym oraz prawo przedsiębiorcy prowadzącego forum do...

31.08.2013

Ostro iskrzy między adwokatami i radcami

W sporze adwokatów i radców prawnych o prawo tych ostatnich do prowadzenia obron karnych pojawił się nowy argument: radcowie mogą być współpracownikami służb specjalnych. To niedopuszczalny argument...

30.08.2013

Nowe obowiązki organów podatkowych

Nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Ordynacji...

30.08.2013

MS: to posłowie wymyślili tę ustawę o PESEL

To nie my, to posłowie zaprojektowali tę ustawę zobowązującą sądy do ustalania numerów PESEL pozwanych - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak resort przyznaje, że współpracował przy...

30.08.2013

Niedobrze z higieną w polskich więzieniach

Polski więzień ma prawo skorzystania z prysznica raz w tygodniu. - To za rzadko, a już szczególnie w czasie upałów - ocenia Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub...

29.08.2013

Zaliczki na CIT to dług zaciągnięty przez państwo

Podatki dochodowe zwykle są podatkami rocznymi. Tak też jest w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak podatnicy obciążeni są jego ekonomicznym ciężarem już w trakcie roku...

29.08.2013

MS: po Amber Gold nie ma żadnej zmiany w prokuraturze

Nie ma wspólnej, jednej, dwóch konkurujących, poważnych wizji tego, jak ma działać prokuratura, jest ich kilkanaście. Nie ma jednego dominującego pomysłu, co zrobić z tym, żeby prokuratura lepiej...

29.08.2013

Przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i odroczeniu zapłaty samego podatku. Można z niego skorzystać już w drugim roku podatkowym, o...

28.08.2013

Szef KRRP: adwokaci chcą nas zdyskredytować

Sugestie, że przyznanie radcom prawnym prawa do prowadzenia obron karnych spowoduje, że przed sądami występować będą agenci służb specjalnych jest chybiona i zmierza do zdyskredytowania naszego...

28.08.2013