Przesłuchanie u konsula bez pełnomocnika

Pełnomocnik strony postępowania karnego nie może wziąć udziału w przesłuchaniu świadka prowadzonym przez konsula. Na interwencję w tej sprawie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka MSZ odpowiedziało,...

12.05.2015

Szef notariatu: deregulacja zaostrzyła konkurencję

Deregulacja w odniesieniu do notariuszy doprowadziła do tego, że obecnie trzeba włożyć naprawdę wiele wysiłku w to, żeby utrzymać się na rynku, a już same koszty prowadzenia kancelarii są wysokie -...

11.05.2015

Dokumentowanie transakcji z użyciem wirtualnej waluty

Opodatkowanie obrotu bitcoinami albo innymi wirtualnymi walutami w wykonaniu działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego udokumentowania transakcji, zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i...

11.05.2015

SN zdecyduje, kogo dotyczą zakazane klauzule

Nawet jeśli zakazana klauzula zostanie wpisana do rejestru, inne firmy nie muszą się tym przejmować. Sąd Najwyższy ma zdecydować, jaki jest status prawny wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i...

10.05.2015

W jednych regionach sędziowie surowi, w innych łagodni

Z przeprowadzonego przed laty w USA badania dowiedzieliśmy się, że gdy sędzią jest mężczyzna a oskarżoną kobieta, to te bardziej urodziwe dostają z reguły niższe wyroki. Ale z czego się bierze to, że...

10.05.2015

Nieprecyzyjne granice swobody wypowiedzi prawników

We współczesnym świecie rośnie znaczenie swobody wypowiedzi. Jednak w zawodach prawniczych ma ona specyficzne znaczenie, a do tego zupełnie inaczej wygląda ta swoboda w odniesieniu do sędziego, a...

09.05.2015

Kontrola zarządcza przydatna także w sądzie

Kontrola zarządcza

System wyznaczania celów, zadań oraz mierników ich realizacji, obejmujący kluczowe obszary działania jednostki, może stanowić skuteczne narzędzie oceny efektywności funkcjonowania sądu - pisze...

08.05.2015

Przedsiębiorcy chcą równych szans w starciu z UOKiK

Przedsiębiorcom należy zapewnić odpowiednie uprawnienia i gwarancje procesowe, pozwalające na obronę ich praw. Stąd też, niektóre proponowane rozwiązania wymagają uzupełnienia, celem realizacji...

08.05.2015

GIODO: inteligentne miasta to korzyści i zagrożenia

Miasta, chcąc być coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców oraz coraz lepiej zarządzane, wykorzystują na te potrzeby rozwiązania teleinformatyczne. Niesie to jednak ze sobą także zagrożenia -...

08.05.2015

Pieszy na polskich drogach jeszcze za słabo chroniony

Co piąta piesza ofiara wypadków w UE ginie w Polsce. Prawo o ruchu drogowym zostaje po raz kolejny zaostrzone, ale wciąż brakuje przepisów, które pomogłyby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych -...

08.05.2015

Pracodawcy: nowy obowiązek wprowadzamy, stary usuwamy

Dobrze, że rząd chce przestrzegać zasady, że wprowadzeniu nowego obowiązku administracyjnego powinno towarzyszyć usunięcie obowiązku już istniejącego. Ale przydałaby się jeszcze druga zasada: przy...

07.05.2015

ISP: zamieszanie wokół urny

Publikację o tym tytule wydał Instytut Spraw Publicznych. Eksperci stawiają zasadnicze pytania związane z nowelizacją kodeksu wyborczego. Czy wybory staną się bardziej przejrzyste dzięki kamerom i...

07.05.2015

Budka: nowa procedura karna ruszy w lipcu

Nowa procedura karna ruszy w planowanym terminie, czyli od 1 lipca deklaruje nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. I dodaje, że sądy są do tego przygotowane, a prokuratura też ma szanse na...

06.05.2015

SN ma problem z alimentami płatnymi "w zastępstwie"

Zarówno w doktrynie prawa, jak i orzecznictwie sporną jest kwestia charakteru roszczenia regresowego osoby zastępczo świadczącej na utrzymanie dziecka. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla...

05.05.2015