Remedium na wyłudzenia to obniżka stawki VAT

Odwrócona stawka VAT utrudnia wyłudzanie tego podatku, ale ma też wady - budżet uzyskuje pieniądze z opóźnieniem albo wcale; dlatego najlepszą metodą na wyłudzenia jest obniżenie stawki VAT - mówi...

26.05.2015

MS: kuratorzy nie są i nie będą przeciążeni pracą

Nowelizacja kodeksu karnego i procedury karnej nie wpłynie na liczebność służby kuratorskiej. Jej wielkość jest na odpowiednim poziomie i pozostanie bez zmian stwierdził Jerzy Kozdroń, sekretarz...

25.05.2015

Odwróconą hipotekę już można stosować

Odwrócony kredyt hipoteczny to nowe zjawisko na polskim rynku bankowym. A ponieważ nie ma jeszcze zbyt wielu przykładów jego praktycznego wykorzystywania, potrzebne są pogłębione analizy tego...

24.05.2015

SN zwraca uwagę na chaos i luki w prawie

Chaos legislacyjny w przepisach regulujących przedawnienie roszczeń i wątpliwości dotyczące przepisów ustawy o ogródkach działkowych - na te i ponad 40 innych wad prawa zwraca uwagę I prezes Sądu...

23.05.2015

Trwa spór o przesłanki naruszenia znaku towarowego

Ukształtowany w orzecznictwie ETS test negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego jest przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie, a także źródłem wielu dylematów w toku trwających prac nad...

22.05.2015

KRS: sędzia może opiekować się kliniką prawa

Sprawowanie przez sędziego, pracującego na wydziale prawa szkoły wyższej, funkcji opiekuna naukowego studentów w ramach studenckiej poradni lub kliniki prawnej nie narusza zakazu świadczenia przez...

22.05.2015

RPO upomina się o bezpaństwowców

Bezpaństwowcy nie mogą w Polsce legalnie pracować, leczyć się, zawrzeć związku małżeńskiego, a nawet podróżować. Potrzebna jest regulacja prawna statusu osób bez obywatelstwa sygnalizuje rzecznik...

22.05.2015

W procesach karnych wzrośnie rola opinii prywatnych

Po wejściu od lipca w życie reformy procedury karnej znacznie wzrośnie rola ekspertyz przygotowanych na zlecenie stron procesu, np. oskarżonych. Trzeba pamiętać o dużych kosztach takich opinii -...

21.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski