Rzetelny proces podstawowym prawem podatnika

Prawo podatnika do rzetelnego procesu należy zaliczyć do praw podstawowych, ponieważ ma ono umocowanie w przepisach konstytucyjnych i międzynarodowych takim mottem opatruje dr Artur Mudrecki, sędzia...

21.05.2015

Rząd wybiórczo stosuje swoje zasady legislacji

Na początku maja rząd przyjął Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. To dobrze komentuje Obywatelskie Forum Legislacji. Ale zauważa, że...

20.05.2015

W tym roku ważne polskie sprawy dot. VAT przed ETS

Trybunał w Luksemburgu wydał już w tym roku kilka istotnych orzeczeń w sprawach, które dotyczą bezpośrednio stosowania ustawy VAT w Polsce - mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autorka...

19.05.2015

Prezydent „realnie” wybierze sędziów?

Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości, jeśli zostanie prezydentem, bo nie będzie, jak Komorowski, bezwolnym narzędziem korporacji twierdzi europoseł Janusz Wojciechowski. Dr Adam Bodnar...

19.05.2015

W tym roku ważne polskie sprawy dot. VAT przed ETS

Trybunał w Luksemburgu wydał już w tym roku kilka istotnych orzeczeń w sprawach, które dotyczą bezpośrednio stosowania ustawy VAT w Polsce - mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autorka...

19.05.2015

RPO: taka sama kara dla hipermarketu i małego sklepu

Przepisy zobowiązujące placówki handlowe do informowania o zasadach zwrotu odpadów opakowaniowych przewidują takie same kary za brak tych informacji dla dużych supermarketów jak dla małych sklepików....

18.05.2015

Przedsiębiorcy: mandat ma płacić kierowca

Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że właściciele, a nie kierujący samochodem płaciliby mandaty za przekroczenie prędkości. Przedsiębiorcy, zwłaszcza z branż...

17.05.2015

Pracownik sklepu nie zawsze może przeszukać klienta

Zatrzymanie i przeszukanie klienta sklepu przez ochroniarza, w przypadku gdy uaktywni się alarm, może stwarzać u osoby bezzasadnie posądzonej o kradzież poczucie krzywdy i napiętnowania. Sądy...

16.05.2015