TSUE: Nieaktywny zawodowo obywatel UE ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, choć nie musi być ono nieodpłatne

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.

06.08.2021

Będzie odrębny system ubezpieczeń społecznych dla artystów

Ubezpieczenia społeczne

Rada Legislacyjna ma wiele zastrzeżeń do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Twierdzi, że projektowane przepisy są niespójne z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a nawet niezgodne z Konstytucją RP i z prawem UE. Zdaniem ekspertów, zmiany są tak daleko idące, że można mówić o stworzeniu nowego, uprzywilejowanego systemu ubezpieczeń społecznych.

04.08.2021

Emerytowany olimpijczyk otrzyma świadczenie, jeśli nie stosował dopingu

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Ustawa o sporcie z czerwca 2010 roku przewiduje szczególne świadczenia dla reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, w tym - zakwalifikowanych na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich. A także - zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody przed 2001 r.

01.08.2021

Za zatrudnianie na czarno zapłaci pracodawca, nie pracownik

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Finansów szykuje nową oręż do walki z szarą strefą. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że firma zatrudniająca na czarno, będzie musiała doliczać do swojego przychodu wynagrodzenia zapłacone "pod stołem". Nieuczciwy pracodawca zapłaci też z własnej kieszeni zaległy podatek pracownika i jego składki na ubezpieczenie. Może się jednak zdarzyć, że takie same skutki będzie miało też przekwalifikowanie przez ZUS np. umowy o dzieło na umowę o pracę.

30.07.2021

WSA: Spór o istnienie wniosku nie kończy się na sprawdzeniu ewidencji

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Strona wskazywała, że wniosek o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek wrzuciła do skrzynki wystawionej przed zamkniętymi drzwiami budynku ZUS. Zakład twierdził, że żadnego podania nie dostał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że takie tłumaczenie organu to za mało i powinien on dokładnie wyjaśnić sprawę, nie wykluczając możliwości przesłuchania wnioskodawcy.

30.07.2021

Będzie dodatkowe wsparcie dla firm z branż mocno dotkniętych skutkami COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Zwolnienie z ZUS Jednorazowe postojowe

Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

29.07.2021

WSA: O świadczeniu pielęgnacyjnym nie orzeka się, jeśli umrze osoba wymagająca opieki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego jest związane z tym, że istnieją dwa podmioty: opiekun oraz osoba, która potrzebuje opieki. Skoro sąd ustalił, że osoba wymagająca wsparcia zmarła, to postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu bez badania zasadności skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

29.07.2021

RPO interweniuje w sprawie osób, które wpadły w pułapkę rentową

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających rentę socjalną Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. RPO wystąpił o stanowisko w sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

27.07.2021

Sąd: Mandat nie przesądza o utracie zasiłku chorobowego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kierowca doznał wypadku w trakcie rozwożenia towaru do klientów. ZUS odmówił mu prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym policjanci nałożyli na niego mandat. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziły się łódzkie sądy, które wskazały, że samo popełnienie wykroczenia nie daje podstaw do pozbawienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

27.07.2021

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.

24.07.2021

ZUS: Na zwolnieniu lekarskim należy podać adres pobytu na L-4

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.

21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej

21.07.2021

500 plus także dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenia społeczne

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać się o tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Zezwala na to ustawa z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która obowiązuje od 1 października 2019 roku.

19.07.2021

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.

17.07.2021

Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Tegoroczna informacja odwzorowuje stan naszych środków zapisanych zarówno na koncie, jak i na subkoncie w Zakładzie, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

15.07.2021

ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15.07.2021

W maju dzieci wróciły do szkół, a rodzice – do biur i na zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W maju 2021 roku ubezpieczeni wykorzystali 2 941,5 tys. dni zasiłku opiekuńczego, a ZUS wypłacił im w tym czasie świadczenia na kwotę ponad 266,3 mln zł. To najwięcej od września 2020 roku. Zdaniem ekspertów, taki wzrost zasiłków opiekuńczych to efekt powrotu dzieci do szkół, a rodziców – do zakładów z pracy zdalnej. Pokazuje też skalę pomocy,

13.07.2021

ZUS zamierza przyciąć zasiłki chorobowe i w ten sposób walczyć z nadużyciami

Ubezpieczenia społeczne

ZUS szykuje reformę zasiłków chorobowych. W planach jest m.in. skrócenie do 30 dni okresu wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia oraz zmiana zasad ustalania tzw. okresu zasiłkowego, czyli czasu pobierania zasiłku chorobowego. Zdaniem ekspertów, zmiana będzie sprzyjała niwelowaniu nadużyć, ale patologie nie mogą stać się podstawą do pozbawiania chorych ochrony ubezpieczeniowej.

09.07.2021

WSA: Umorzenie zaległych składek tylko z upoważnienia prezesa ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Decyzje w indywidualnych sprawach wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Centrum Umorzeń. Tym samym ani kierownik tej jednostki, ani jego zastępca nie mają samoistnych kompetencji do wydawania rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Mogą to zrobić wyłącznie jako pracownicy ZUS, działający z upoważnienia prezesa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

09.07.2021

Prawie 37,5 mld zł wsparcia udzielił ZUS w ramach tarcz antykryzysowych

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Dotychczasowa kwota wsparcia udzielona przez ZUS w ramach tarcz antykryzysowych to około 37,5 mld zł, w tym w ramach zwolnienia ze składek - 15 mld zł i świadczenia postojowego - 6,4 mld zł. Aby je zrealizować Zakład przyjął i obsłużył ponad 8 mln wniosków. Łączne wsparcie udzielone przez państwo sięgnęło prawie 230 mld zł - podał w czwartek ZUS.

08.07.2021