Związkowcy przeciw przemocy w pracy

BHP

19 kwietnia odbyło się posiedzenie Paneuropejskiej Rady Regionalnej MKZZ (PERC), poświęcone przede wszystkim decyzjom w związku z wydarzeniami bieżącymi i przygotowaniem do czerwcowej Konferencji...

22.04.2017