1 maja br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych.

Zakresem zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z 25.04.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. poz. 854) objęto tytuł nowelizowanego aktu prawnego. Od 1 maja 2017 r. będzie to rozporządzenie ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Zgodnie z nowo dodanymi w § 6 ust. 3 i 4, wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min. Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.

Zmianie uległy także przepisy rozdziałów 3 („Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika”) i 4 („Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów”) rozporządzenia. Tytułem przykładu, po nowelizacji masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 1) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, 2) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 m, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać: 1) dla kobiet – 12 kg, 2) dla mężczyzn – 30 kg.

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem, aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca: 1) przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet, 2) przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z 2.05.2017 r.