28 kwietnia to ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy - pracowników, pracodawców, związków i organizacji zawodowych, teoretyków i praktyków bhp, studentów i wykładowców problematyki ochrony pracy, a także instytucji rządowych.

Tego dnia w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. W Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Obchody tego dnia organizowane są na całym świecie na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne formy: od szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych, przez akcje edukacyjne, np. konferencje, wystawy, konkursy, aż do kameralnych spotkań pracowników, happeningów, marszy i uroczystych mszy za tych, którzy zginęli w pracy.

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przez Sejm RP uchwałą z 9.07.2003 r. Związkowe obchody Dnia, zainicjowane przez NSZZ ”Solidarność” w 1991 r., organizowane są pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W tym roku ważnym wydarzeniem obchodów będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja nt. „Identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. parlamentarzyści RP, członkowie Rady Ochrony Pracy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy, ZUS, GUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych), w tym – związków budowlanych.

W uroczyste obchody włączyły się również inne organizacje związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk zorganizowała tradycyjne obchody we Wrocławiu, gdzie 26 kwietnia odbyła się konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”. Wzięło w niej udział wielu specjalistów, m.in. z CIOP-PIB.

NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie w Bielsku-Białej wyszła z inicjatywą seminarium pt. „Zagrożenia ergonomiczne wyzwaniem dla Społecznej Inspekcji Pracy”.

Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ oraz w ramach Forum Związków Zawodowych planują także różne uroczystości – m.in. w formie branżowych lub lokalnych spotkań czy odczytów. Jak co roku, Prezydium OPZZ ogłosiło swój apel, zachęcając związkowców do jego upowszechniania, a także do przestrzegania i promowania zasad bezpiecznej i zdrowej pracy.

W organizację obchodów Dnia włączają się też inne instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Politechnika Częstochowska.

Wiele wydarzeń związanych z 28 kwietnia i jego przesłaniami organizowanych jest wspólnie przez różne podmioty - organy władzy, kontroli, pracodawców, organizacje związkowe oraz przedstawicieli nauki, gdyż nadrzędnym celem dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie pracownikom godnych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z 28.04.2017 r.