W 2016 r. w wyniku wypadków przy pracy na roli śmierć poniosły 83 osoby. To aż o 20 przypadków więcej niż w roku poprzednim. Takie statystyki pokazują, że zawód rolnika ciągle jest niebezpieczny, chociaż ogólna tendencja liczby wypadków w rolnictwie jest malejąca. Na 18.814 zdarzeń w 2015 r., w roku ubiegłym przypada już 17.648. Okazuje się, że świadomość w zakresie bezpieczeństwa wzrasta, a kolejne szkolenia rolników przynoszą rezultaty.
Dobre nawyki w samodzielnym ograniczaniu zagrożeń podczas wykonywania prac polowych lub w gospodarstwie należy kształtować już od najwcześniejszych lat. Dlatego temat bezpieczeństwa podczas pracy w rolnictwie szczególnie ważny jest dla uczniów szkół rolniczych, którzy przygotowują się do zawodu. 20 kwietnia wykazali się oni wiedzą o bezpiecznej pracy na roli podczas finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wśród sponsorów wydarzenia znalazły się: firma 3M Poland - producent środków ochrony indywidualnej m.in. dla rolników – i organizator kampanii edukacyjnej dla tego sektora: Akademii Rolnika – oraz firma Bayer działająca w zakresie środków ochrony roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej, prowadząca akcję „Grunt to bezpieczeństwo”.
- Poprzednie edycje konkursu pokazały, że młodzież w Polsce jest bardzo zaangażowana w dbanie o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i bliskich. Potrafią zauważyć błędy powodujące potencjalne zagrożenia, które często robią starsi, doświadczeni rolnicy z niedbałości czy przyzwyczajenia. To cieszy tym bardziej, że dzięki takim akcjom, śmiertelnych lub niebezpiecznych wypadków w Polsce w przyszłości będzie jeszcze mniej, do czego firma 3M przykłada szczególną wagę, także w ramach programu „Akademia Rolnika” – powiedziała Agnieszka Hyrny z firmy 3M Poland.
– Zawód rolnika nie może kojarzyć się z niebezpieczeństwem, a edukacja ma tutaj szczególną rolę. Przyszli rolnicy, w interesie własnym i swoich rodzin, powinni poznać zasady bezpiecznej pracy i wytworzyć odpowiednie nawyki, jeszcze zanim zaczną w pełni profesjonalnie zajmować się rolnictwem. To samo dotyczy świadomej odpowiedzialności za środowisko wokół gospodarstwa, jak i jakość produkowanych płodów rolnych. To wszystko jest treścią naszej kampanii „Grunt to bezpieczeństwo” – powiedział dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.
Co ważne, większość przyczyn wypadków rolnicy mogliby wyeliminować sami, gdyby właściwie zadbali o porządek i bezpieczeństwo w codziennej pracy. Aż 47% wszystkich wypadków w rolnictwie stanowiły bowiem upadki osób, którym można było zapobiec chociażby przez używanie antypoślizgowego obuwia, przestrzeganie zasad prawidłowego wchodzenia na maszyny czy stosowanie środków ochrony indywidualnej np. okularów czy masek ochronnych. Zawód rolnika przestanie kojarzyć się z niebezpieczeństwem, jeżeli szczególnie na poziomie edukacji przyszli rolnicy nauczą się, jak prawidłowo i bez szkody wykonywać pracę w tym sektorze.

Źródło: informacje.havaspr.pl