Metody badania wypadku

BHP

Celem niniejszego komentarza Serwisu BHP jest przedstawienie metodyki badań wypadków przy pracy w sposób przystępny i praktyczny z uwzględnieniem procedury postępowania oraz profilaktyki...

16.11.2009

CO TO ZA PRAWO?

BHP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej

11.11.2009

Gdy szef każe, trzeba włożyć maseczkę

BHP

Zgodnie z art. 207 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez...

11.11.2009

Przewóz towarów niebezpiecznych

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Andrzej Janczak omówił wymagania, jakie muszą spełnić jednostki transportowe w celu przewożenia towarów niebezpiecznych.

09.11.2009

CO TO ZA PRAWO?

BHP

Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracownikw wyposażenia roboczego

04.11.2009
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski