Jaka norma określa parametry oświetlenia miejsc pracy?

BHP

Czy do oświetlenia stanowiska pracy może być stosowana oprawa oświetleniowa otwarta ze świetlówką na nap. 230 V, na wysokości od podłogi ok. 2 m. zabudowana trwale na stojaku metalowym do urządzenia...

09.07.2008

Polskie Normy

BHP

Polskie Normy są normami krajowymi, przyjętymi w drodze konsensu zatwierdzonymi przez krajową jednostkę normalizacyjną, ktrą jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), powszechnie dostępnymi,...

08.07.2008

Zmniejszenie uciążliwości lub szkodliwości pracy

BHP

Obowiązek: Organizować pracę w sposb zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gry tempie (art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks...

08.07.2008

Układy zbiorowe pracy

BHP

Zakładowe źrdła prawa pracy są przepisami, ktre można podzielić na przepisy stanowione w drodze porozumienia zawartego pomiędzy partnerami społecznymi, czyli pracodawcami i związkami zawodowymi, lub...

07.07.2008

Pracodawca powinien znać przepisy bhp

BHP

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207...

07.07.2008

Instrukcje w miejscu pracy

BHP

Przepisy są po to, żeby ich przestrzegać, a nieznajomość prawa może mieć dla nas przykre konsekwencje. Czy taka sama konstatacja odnosi się do instrukcji, z jakimi spotykamy się na każdym kroku? Czy...

02.07.2008
1    365  366  367  368  369