Praca przy prasach

BHP

Bezpieczna obsługa prasy sprowadza się do odcięcia dostępu do przestrzeni narzędziowej w czasie wykonywania zamykającego ruchu suwaka.

25.11.2009

Transport ADR - klasyfikacja towarów niebezpiecznych

BHP

W komentarzuSerwisu BHPAndrzej Jankczak charakteryzuje zagadnienia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych w odniesieniu do spedytora, hurtowni, zakładu, który wytwarza lub, do...

23.11.2009

Ochrona przeciwpożarowa - wymagania normalizacyjne

BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)...

17.11.2009
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski