Szatnie

BHP

Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od rodzaju stosowanej odzieży, warunkw jej...

17.08.2009

Sprawdź, czy wiesz, jak oceniać ryzyko zawodowe

BHP

Z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynika obowiązek pracodawcy wdrożenia profilaktyki ochrony zdrowia, tj....

12.08.2009

Jak urozmaicić pracę monotonną?

BHP

Obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie wynika z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974...

05.08.2009

Czasem nadmierny stres spowoduje wypadek przy pracy

BHP

Pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska coraz częściej daje się we znaki nowa choroba społeczna stres. Wykonywanie zadań służbowych w napięciu może prowadzić do poważnych schorzeń, a nawet do...

29.07.2009