Nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

BHP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140) dalej r.w.s.n., w przeciwieństwie...

10.03.2010

Jaką odzież ochronną powinien otrzymać spawacz?

BHP

Czy są przepisy, które omawiają odzież ochronną dla spawacza? Czy ubranie (spodnie, buty) spawacza musi być z atestem dla spawacza? Jakie przepisy nakazują stosowanie przez spawaczy rękawów i...

10.03.2010

Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Omówiono strukturę organizacyjną inspekcji, jej uprawnienia kontrolne (zwłaszcza w zakresie chorób zawodowych), a...

08.03.2010

Szczepienia ochronne obowiązkowe

BHP

Wymóg wykonywania szczepień ochronnych przez pracowników został zawarty w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570...

03.03.2010

Bardziej zaufać ergonomii

BHP

W interesie pracodawców oraz służb bhp leży ograniczanie zagrożeń na stanowisku pracy. Dokonuje się ono najczęściej przez kształtowanie struktury przestrzennej warunków pracy oraz wdrażanie zasad...

03.03.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski