Hałas

BHP

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Pracodawca jest...

19.01.2011

Rozporządzenia Unii Europejskiej

BHP

Rozporządzenia UE z chwilą wejścia w życie obowiązują w każdym państwie członkowskim UE i nie wymagają transpozycji do prawa krajowego. Upoważnione do wydawania rozporządzeń są Rada Unii Europejskiej...

17.01.2011

Urządzenia higieniczno-sanitarne

BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników,...

12.01.2011

Ekspozycja na promieniowanie optyczne

BHP

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/25/WE z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracownikw...

10.01.2011

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

BHP

Niniejsze opracowanie dotyczy obowiązku stosowania stałych urządzeń gaśniczych - opisuje ich działanie i dokładnie omawia zastosowanie.

05.01.2011

Natrysku ratunkowe

BHP

Praca ze środkami chemicznymi niebezpiecznymi jest jednym z rodzajw prac szczeglnie niebezpiecznych dla pracownika. Niebezpieczeństwo pracy ze środkami chemicznymi dla pracownika wiąże się...

05.01.2011

MEN w sprawie urządzeń higieniczno-sanitarnych

BHP

Z początkiem nowego roku szkolnego przepis 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

03.01.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski