Kierownik strażnikiem zasad BHP

W praktycenie należy traktować odrębnie obowiązków pracodawcy i obowiązków osóbkierującychpracownikami, ponieważ, w większości przypadków, pracodawca równocześnie kieruje podwładnymi - tłumaczy...

30.07.2014

Pracodawco! Zadbaj w upały o pracowników

BHP

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców...

30.07.2014

Sądy rzadko po stronie mobbowanych

BHP

Rośnie liczba spraw dotyczących mobbingu. W ubiegłym roku do sądów rejonowych trafiło ich ponad 600. Nie przekłada się to jednak na większą liczbę spraw rozstrzyganych na korzyść pracowników.

30.07.2014

Pracownicy przegrywają sprawy o mobbing

Rośnie liczba spraw dotyczących mobbingu. W ubiegłym roku do sądów rejonowych trafiło ich ponad 600. Nie przekłada się to jednak na większą liczbę spraw rozstrzyganych na korzyść pracowników.

30.07.2014

Bogatsi częściej wybierają OFE

Ubezpieczenia społeczne

Deklaracje o pozostaniu w OFE składają głównie ludzie zamożni, którzy płacą składkę średnio o połowę wyższą od przeciętnej ustaliła nieoficjalnie Gazeta Wyborcza.

30.07.2014

Spadek bezrobocia w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

HR

O blisko 1700 osób zmniejszyła się w ciągu roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Według Powiatowego Urzędu Pracy główne przyczyny tego spadku to duże środki...

29.07.2014

Nie będzie likwidacji PFRON-u

Wszystko wskazuje na to, że PFRON nadal będzie działał. Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad projektami zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

29.07.2014