Tak wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 185), które weszło w życie 25 lutego 2014 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523), kierownik wyznacza funkcjonariuszy do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny służby. Od 25 lutego 2014 r. do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny służby wobec funkcjonariuszy, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej może wyznaczyć również zatrudnianych w Służbie Więziennej pracowników.