Sytuacja finansowa pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości jest coraz gorsza - rosną koszty utrzymania, a od kilku lat ich pensje utrzymują się właściwie na niezmienionym poziomie. Tymczasem z każdym rokiem rośnie liczba obowiązków sądów i ich pracowników.

"Nierozwiązanie tego problemu grozi obniżeniem jakości kadry administracyjnej sądownictwa i zakłóceniem pracy sądów. Warunki pracy i płacy mogą skłonić wielu wartościowych pracowników do odejścia z wymiaru sprawiedliwości." - tłumaczą sędziowie w uchwale opublikowanej na stronie internetowej stowarzyszenia "Iustitia".

Postulują również powołanie Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, w której skład będą wchodzić specjaliści z dziedziny prawa konstytucyjnego i ustrojowego oraz sędziowie. Zadaniem tego organu będzie stworzenie spójnej struktury sądownictwa, która zapewni wymiarowi sprawiedliwości stabilność, a obywatelom odpowiednią ochronę prawną.