28 lutego

- upływa termin przekazania przez płatnika dla ubezpieczonego jednego druku ZUS RMUA z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły

- upływa termin złożenia wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za styczeń 2017 r.;

 [-DOKUMENT_HTML-]

- upływa termin sporządzenia i przekazania pracownikom i właściwym urzędom skarbowym informacje PIT-11

- upływa termin wystawienia zaświadczenia przez płatnika składek zatrudniających emerytów/rencistów o wysokości osiągniętych przez nich przychodów za 2016 r.