Prywatna poczta nie lubi etatów?

Wygrywający publiczne przetargi InPost zatrudnia na etacie tylko 7 proc. pracowników. Poczta Polska - aż 98 proc. Czy w przetargach powinno się premiować firmy zatrudniające na etat?

17.03.2015

Będą wyższe dodatki za wieloletnią służbę w ABW

Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, największej służby specjalnej w Polsce, będą otrzymywać wyższe dodatki za długoletnią służbę. Wcześniej podobne...

16.03.2015

Pracodawcy chcą dłuższych umów ma czas określony

Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany...

16.03.2015

PAA wszczęła postępowanie ws. kradzieży kobaltu

BHP

Inspektorzy Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzili nadzwyczajną kontrolę w poznańskim zakładzie Polon Beta sp. z o.o., z którego skradziono 22 pojemniki ze źródłami promieniotwórczymi. Wykazała...

14.03.2015