Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński był honorowym gościem XVII Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy. Dwudniowe obrady z udziałem ponad 100 przedstawicieli wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego) odbyły się 14 i 15 kwietnia w Zawierciu. Głównym wątkiem tegorocznej edycji Konferencji jest kultura bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym.

- Siedemnasta edycja konferencji poświęconej bezpieczeństwu w górnictwie świadczy o wadze problemu, bo nie ma ważniejszego wyzwania niż życie i zdrowie ludzi. Nadzór Ministerstwa Środowiska nad Wyższym Urzędem Górniczym zobowiązuje i jako Główny Geolog Kraju staram się wykorzystać moje prawo głosu i decydowania również w tej dziedzinie – zarówno na niwie legislacyjnej – przykładem jest nowela prawa geologicznego i górniczego, jak i organizacyjnej – np. powołanie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku – powiedział Główny Geolog Kraju.

Podczas konferencji zaprezentowanych zostało 20 referatów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa pracy i zwalczania zagrożeń w polskim górnictwie. Obrady w czterech sesjach problemowych poprzedził panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli kierownictw firm z wszystkich rodzajów górnictwa pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo – priorytety przedsiębiorcy?”. Wprowadzeniem do rozważań w sesjach referatowych były prezentacje dotyczące trendów wypadkowości w polskim górnictwie i działań prewencyjnych podejmowanych przez Wyższy Urząd Górniczy.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 16 kwietnia 2015 r.