Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy firma już w poprzednich latach wysłała do PFRON sprawozdania za 2012 i 2013. Teraz musi wysłać tylko sprawozdanie finansowe za 2014 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Dokument trzeba dostarczyć do Funduszu do 30 kwietnia 2015 r.
 
 
Obowiązek przekazania sprawozdania nie dotyczy natomiast podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis, które są mikro- lub małymi przedsiębiorstwami.Taka firma nie wysyła żadnych dokumentów do PFRON a oświadczenia mają złożyć firmy, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. 
 
Krąg beneficjentów
Sprawozdanie finansowe muszą złożyć w Funduszu pracodawcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2013, 
poz. 330 ze zm.). Mają je sporządzić za okres ostatnich 3 lat obrotowych (lub tylko 2014 r. – wyjaśnienie wyżej), zgodnie z przepisami 
o rachunkowości. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DzU 
z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.).
 
Refundacja to nie dopłata
Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie muszą składać ani sprawozdania finansowego za 2014 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania. Refundacja składek stanowi bowiem pomoc de minimis. Od 1 lipca 2014 r. nie jest sprawdzana sytuacja ekonomiczna podmiotów pobierających taką pomoc.