"Deklaracja, pod którą podpisały się firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości, została upubliczniona w czwartek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Przewiduje ona zobowiązanie sygnatariuszy do opracowania księgi dobrych praktyk dostarczania usług czystościowych i ochrony. W deklaracji zobowiązali się oni wprost do zwiększenia zatrudnienia na podstawie umów o pracę nie tylko przy wykonywaniu zamówień publicznych, ale i na otwartym rynku. Zadeklarowali też stosowanie znowelizowanych przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
Ta deklaracja to bardzo ważny sygnał i dowód na to, że ostatnie działania rządu przeciwdziałające tzw. śmieciowemu zatrudnieniu pracowników przynoszą skutek. Chodzi tu szczególnie o wchodzące od 1 stycznia 2016 r. zmiany dotyczące oskładkowania kilku umów-zleceń zawartych z jedną osobą. Do tej pory takie mechanizmy służyły do omijania obowiązku zapłaty składek ZUS."
 
Czytaj więcej w Rzeczpospolitej