Zaproszenie na szkolenie zostało skierowane również do przedstawicieli pracodawców. Ich udział w spotkaniu pozwolił na rozpoczęcie dyskusji nad systemowymi sposobami rozwiązywania problemów związanych za stresem odczuwanym przez pracowników i zarządzających.
- Presja sprzedażowa, nacisk na zyski za wszelką cenę oraz zwolnienia powodują, że sektor bankowości jest jednym z najbardziej narażonych na występowanie czynników stresogennych - argumentuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
Prowadzący szkolenie dr Mateusz Warchał przedstawił rekomendacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ochrony pracowników przed stresem zawodowym oraz pełnego wdrożenia w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą, sygnowanego przez partnerów społecznych w całej Europie.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy we współpracy z Krajowym Sekretariatem Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” i jest realizowane w ramach Europejskiej Kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuje!”.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.