Nagana i upomnienie - co powinien wiedzieć pracodawca?

BHP

Kary nagany i upomnienia uregulowane są w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych...

07.03.2016

Najwięcej kobiet-menedżerów pracuje na Jamajce

Obecnie na świecie 40 proc. siły roboczej stanowią kobiety. To więcej niż kiedykolwiek i jest to powód do zadowolenia. Niestety tylko 5 proc. z nich piastują najwyższe stanowiska w największych...

07.03.2016

Marcowe wydanie Personelu Plus już w sprzedaży!

W tym miesiącu tematem przewodnim numeru są parytety w zarządzaniu. Czy siła organizacji faktycznie czerpana jest z różnorodności i synergii zespołowej? Czy kobietom powinno się pomagać w rozwoju...

07.03.2016

Podwyżki na horyzoncie

Pracownicy już od kilkunastu miesięcy mogą cieszyć się silną pozycją na rynku pracy. Tylko 18,6 proc. pracowników obawia się o swoje miejsce zatrudnienia, a co drugi liczy na podwyżkę wynika z V...

07.03.2016

Polska szósta w indeksie szklanego sufitu

Tygodnik The Economist przygotował indeks szklanego sufitu, który pokazuje, gdzie kobiety mają największe szanse na równe traktowanie w pracy. Polska jest w czołówce.

07.03.2016

Bezrobocie w Polsce niższe niż wynika ze statystyk

HR

W dane na temat bezrobocia, które publikowane są co miesiąc, nie wierzą nawet szefowie urzędów pracy. Oficjalna stopa w rejestrach jest o jedną trzecią wyższa niż w rzeczywistości.

07.03.2016