Publikacja przedstawia przyczyny wzrostu znaczenia talentów w organizacjach oraz role głównych podmiotów w procesie zarządzania talentami. Ponadto, autorzy prezentują strategie zarządzania talentami, jak również skuteczne sposoby pozyskiwania talentów i zatrzymywania ich w organizacji. Cennym uzupełnieniem opracowania jest zbiór studiów przypadku oraz treści związane z pomiarem i oceną talentów.

Dzięki lekturze publikacji pracodawcy mogą wprowadzić odpowiednie rozwiązania w zakresie zarządzania talentami, które wpłyną na zmniejszenie rotacji i będą miały przełożenie na wzrost poziomu satysfakcji pracowników, a ostatecznie na wyniki osiągane przez organizację.  

Dowiedz się więcej z książki
Zarządzanie talentami w organizacji
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Autorami "Zarządzania talentami w organizacji" są eksperci (profesorowie, doktorzy i konsultanci) specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Publikacja jest skierowana do przedstawicieli działów HR, menedżerów, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania talentami.