Co zrobić z wekslami w umowach pracowniczych?

Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej pracują nad komisyjnym projektem zmian kodeksu pracy, który przewiduje usunięcie możliwości stosowaniaweksli pracowniczych jako środka...

27.06.2013

Związki zerwały prace KT i utworzyły komitet strajkowy

Związki zawodowe wyszły z obrad Komisji Trójstronnej i zawiesiły swój udział w jej pracach. Największe centrale związkowe - Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych powołały ogólnopolski komitet...

26.06.2013

Posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem premiera

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., waloryzacja rent i emerytur, założenia przyszłorocznego budżetu - to główne tematy rozpoczynającego się w środę w Warszawie posiedzenia Komisji...

26.06.2013

Sezon na niewolników, czyli studenckie wakacje

HR

Ponad 40 proc. studentów i absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu portalu NieParzęKawy.pl uważa, że bezpłatne staże i praktyki to niewolnictwo XXI wieku informuje Dziennik Polski.

26.06.2013

Druga transza deregulacji przyjęta przez rząd

HR

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zdereguluje on 91 zawodów, nowelizuje 21 ustaw, liczy 267 stron uzasadnienia i...

25.06.2013

Elastyczny czas pracy w kodeksie pracy

Sejm znowelizował Kodeks pracy i ustawę o związkach zawodowych. Wprowadził zmiany w okresach rozliczeniowych czasu pracy i zasadach konsultacji ze związkowcami kluczowych dla pracowników kwestii.

24.06.2013