Prawo.pl
Resort edukacji wydał rozporządzenie regulujące wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
BHP
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 stycznia 2015 r. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
05.01.2015
BHP
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru...
Marta Schodzińska
05.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o...
05.01.2015
Funkcjonariusze pozostają w dyspozycji przełożonegonawet przez 12 miesięcy. W tym czasie otrzymują...
05.01.2015
Likwidacja lub restrukturyzacja nierentownych kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie to...
05.01.2015
Dziś upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP opłacana...
05.01.2015
Czy umowa o powierzeniu mienia musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika?
Małgorzata Skibińska
05.01.2015
Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca...
Jarosław Zasada
03.01.2015
BHP
Postanowienia noworoczne najczęściej są związane zpracą. Jedni planują zmianę pracy, inni marzą...
Marta Schodzińska
02.01.2015
ZUS może ukarać płatnika za opłacanie zaniżonej składki wypadkowej dopiero wtedy, gdy płatnik nie...
Agnieszka Rosa
02.01.2015
Wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym...
Jarosław Zasada
02.01.2015
BHP
Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów...
Marta Schodzińska
02.01.2015
W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rad...
02.01.2015
W przypadku, gdy pracodawca z obiektywnych przyczyn nie jest w stanie zrealizować nakazu inspektora...
Maciej Ambroziewicz
02.01.2015
BHP
Jakie wyzwania czekają nas w ciągu kolejnego 10-lecia? Co się zmieni w świecie biznesu i z czym na...
02.01.2015
Pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego przestrzegają przed wypadkami związanymi z używaniem...
Inny
01.01.2015
BHP
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 28 listopada 2014 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek...
Jacek Górski
01.01.2015
Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis Polska Sp. z o.o. i Wolters Kluwer SA,...
Jacek Górski
01.01.2015
BHP
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji,...
Maciej Ambroziewicz
01.01.2015
BHP
Wraz z nowym rokiem wzrasta wysokość płacy minimalnej. Od 1 stycznia pracownik nie może zarabiać...
Marta Schodzińska
01.01.2015
W gospodarce opartej na wiedzy, sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie,...
Katarzyna Kowalska-Jarnot
01.01.2015
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski