Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia? Czy w...
Roman Majer
28.07.2010
BHP

Wszystko o job sharingu

Ubezpieczenia społeczne HR
W dzisiejszych czasach elastyczne formy zatrudnienia są coraz częściej wykorzystywane przez...
21.07.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajw substancji...
21.07.2010
BHP
Celem instruktażu stanowiskowego jest dostarczenie pracownikowi informacji o niebezpiecznych,...
Krzysztof Zamajtys
19.07.2010
BHP
Czy Policja przybyła na miejsce wypadku przy pracy ma prawo powiadomić prokuraturę i PIP zamiast...
Kazimierz Kościukiewicz
19.07.2010
BHP
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
14.07.2010
HR
Usprawiedliwioną nieobecność w pracy powodują przyczyny uniemożliwiające stawienie się pracownika...
Monika Latos-Miłkowska
14.07.2010
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski