Monitorowanie emisji CO2 od 1 stycznia 2008 r.

Środowisko

W dniu 1 stycznia 2008 r. weszła w życie decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazw cieplarnianych zgodnie z...

30.06.2008

Tworzenie spółek wodnych

Środowisko

Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spłka wodna jest formą...

19.05.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski