Resort środowiska przygotowuje nowelizację, która ponownie umożliwi samorządom dofinansowanie inwestycji ekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne np. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, czy usuwanie azbestu.
Samorządy miały taką możliwość do 1 stycznia 2010. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska zniosła gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zmianie przepisów środki, które trafiały do funduszy, stały się dochodami samorządów. Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która pozwoli, aby przychody trafiające do gmin i powiatów z tytułu kar i opłat za korzystania ze środowiska, mogły być wydawane na wsparcie inwestycji ekologicznych realizowanych przez osoby prywatne. Wiceminister Środowiska przypomniał również, że zgodnie z obecnymi przepisami, pieniądze, które trafiają do gmin i powiatów z tytułu kar lub opłat za korzystanie ze środowiska, muszą być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.
Źródło: www.samorzad.pap.pl