Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy były tematem polsko-amerykańskiej konferencji, która odbyła się 8 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej.
Celem konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie i Politechnikę Warszawską, była ocena potencjalnych polskich zasobów, perspektyw ich wydobycia oraz wpływu gazu łupkowego na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Jej uczestnicy podczas paneli tematycznych rozmawiali m.in. o planach poszukiwania gazu przez firmy amerykańskie i prawdopodobnym terminie potwierdzenia opłacalności wydobycia gazu z łupków w naszym kraju. Zapoznali się również z informacjami na temat amerykańskich doświadczeń w zakresie rozwoju gazu z łupków bitumicznych. Omówione zostały kwestie wydobycia tego surowca oraz jego wpływu na całkowite zasoby amerykańskiego gazu ziemnego. Kolejnym podjętym tematem były potencjalne skutki – w skali lokalnej, krajowej i europejskiej – ewentualnego wydobycia gazu z łupków na skalę przemysłową w Polsce.
Źródło: www.mos.gov.pl, 8 kwietnia 2010 r.